"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος)

17 Νοεμβρίου 2023

Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Αστακού και στο Αστυνομικό τμήμα

 Την Πέμπτη 26/10/2023 οι μαθητές της Α΄ και Β 1 τάξης επισκέφτηκαν το Λαογραφικό Μουσείο Αστακού και το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής. Με τη βοήθεια της Κας Γιάννας Ζούλας         του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών του Αστακού, τα παιδιά ξεναγήθηκαν στους χώρους του  Λαογραφικού μουσείου, που χρονολογείται από το 1950 και βρίσκεται κοντά στην κεντρική πλατεία. Τα παιδιά θαύμασαν μοναδικά αντικείμενα όπως έπιπλα, παραδοσιακά ρούχα, νομίσματα, φωτογραφίες και παλιά σχολικά είδη που χρησιμοποιούσαν οι μαθητές στη σχολική τους ζωή. Ήρθαν, λοιπόν, σε επαφή με το παρελθόν και την ιστορία του τόπου τους. Όσον αφορά στην επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα, εκεί οι μαθητές αντίκρισαν παλιά εργαλεία όπως σειρήνες, κράνη, μεγάφωνα που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα.
  Επιπλέον, ο διοικητής του Τμήματος τους μίλησε για τις αστυνομικές ταυτότητες, τον τρόπο έκδοσής τους και για τις εξαφανίσεις ανηλίκων που αναλαμβάνει η Αστυνομία.
Οι  παραπάνω επισκέψεις είναι επωφελείς για τους μαθητές ,επιπρόσθετη γνώση στην εκπαιδευτική διαδικασία.
                                    Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Σχολείου Αστακού
                                                                                                                        Βρετανίδου Αμαλία
                                                                                                                        Δημητρούκα Ζωή
                                                                                                                        Ζερμιώτη Νικολέτα
   

                                                                                                                     Πάνενα Γεωργία