"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος)

Ενδοσχολική Επιμόρφωση

Επιμορφωτικό υλικό για τη χρήση της εικόνας στη διδακτική διαδικασία όπως χρησιμοποιήθηκε στην ενδοσχολική επιμόρφωση της 15ης Ιουνίου. Κλικ στον σύνδεσμο για τον φάκελο του υλικού.

https://drive.google.com/drive/folders/1GAOHo_9-cF5wjxm7YYiBYtpgKAlC4Sc6?usp=sharingΔεν υπάρχουν σχόλια: