"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

31 Μαΐου 2014

Δικαιολογητικά εγγραφών στην Α΄ Δημοτικού για το Διδακτικό Έτος 2014-15


Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για την Α΄ τάξη στο Δημοτικό Σχολείο Αστακού θα ξεκινήσουν την 1η Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν στις 21 του ίδιου μήνα. Μπορείτε να προσέρχεστε το κεντρικό διδακτήριο του σχολείου μας (οδός Γ.Καραμούζη 2) και να προσκομίζετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην υπεύθυνη εγγραφών, κυρία Ζωή Δημητρούκα.

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:1. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως ή αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Το πιστοποιητικό αυτό αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον διευθυντή του δημοτικού σχολείου και, επομένως, δεν χρειάζεται να το προσκομίσετε εσείς.

2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.), το οποίο από φέτος έχει λάβει διαφορετική μορφή και το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα επιστολή. Το Α.Δ.Υ.Μ. πληροφορεί το σχολείο για τυχόν προβλήματα υγείας του μαθητή και είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή του στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Συμπληρώνεται από τους γιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας. Αντίγραφό του φυλάσσεται στο Σχολείο αλλά και μέσα στο Βιβλιάριο Υγείας του μαθητή. Επανασυμπλήρωση του Α.Δ.Υ.Μ. θα γίνει όταν ο μαθητής θα πρέπει να φοιτήσει στην Δ΄ Δημοτικού.

Μεταφορτώστε το νέο έντυπο Α.Δ.Υ.Μ. εδώ


4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.


5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Όταν προσέλθετε στο σχολείο, θα σας ζητηθεί να συμπληρώσετε ένα δελτίο Ατομικών Στοιχείων Μαθητή. Για μεγαλύτερη διευκόλυνσή σας, μπορείτε να το μεταφορτώσετε εδώ.

Τέλος, μπορείτε να μεταφορτώσετε τη Δήλωση Εγγραφής στο Ολοήμερο Σχολείο, εδώ.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγραφής έτσι ώστε να στελεχωθεί το σχολείο μας έγκαιρα με το απαραίτητο προσωπικό. Για οποιοδήποτε θέμα, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 2646 0 41213.

Δεν υπάρχουν σχόλια: