"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

29 Νοεμβρίου 2013

Περιγραφή Εξειδικευμένης Υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία

Διαβάστε την εγκύκλιο για την τήρηση κανονισμών προβολής και δημοσιότητας στα πλαίσια των εκπαιδευτικών πράξεων ΕΣΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: