"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

12 Νοεμβρίου 2011

ΔΟΕ: Ανακοίνωση για τη μη πληρωμή των σχολικών επιτροπώνΑρ. Πρωτ:370Αθήνα 2/11/2011
Προς
1. Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.
2. Μ.Μ.Ε.


       
Ανακοίνωση
            Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη του τις έγγραφες διαμαρτυρίες πολλών Συλλόγων Π.Ε. της χώρας επισημαίνει τα ακόλουθα:
  • Με ευθύνη της Κυβέρνησης και των Μνημονιακών περικοπών που εφαρμόζονται, τα σχολεία της χώρας αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα στη λειτουργία τους. Οι μειωμένες κατά 50%, σε σχέση με το 2010, δαπάνες για τα λειτουργικά έξοδα, δε διασφαλίζουν ούτε στοιχειωδώς την αξιοπρεπή λειτουργία των σχολείων, τα οποία στερούνται πόρους για βασικές ανάγκες τους. Η κατάσταση γίνεται τραγικότερη ιδιαίτερα στις περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης, όπου είναι πολύ πιθανό το κλείσιμο σχολείων λόγω ψύχους και αδυναμία των σχολικών επιτροπών να καλύψουν τις δαπάνες θέρμανσης.
  • Με ευθύνη πολλών ΟΤΑ της χώρας, οι οποίοι δεν έχουν οργανώσει τις υπηρεσίες τους ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες δομές της τοπικής Αυτοδιοίκησης, ακόμα και οι κουτσουρεμένες επιχορηγήσεις για τις λειτουργικές δαπάνες δεν μπορούν να φτάσουν στα σχολεία τα οποία βρίσκονται σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση «στάσης προμηθειών»!!!
  • Σε αρκετές περιπτώσεις η διοικητική ανεπάρκεια των υπηρεσιών των ΟΤΑ επιχειρείται να αποδοθεί σε άλλους παράγοντες (π.χ. Ελεγκτικό Συνέδριο) προκειμένου να μην υπάρξει απόδοση ευθυνών σε αυτούς που πραγματικά τις έχουν.
Το Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. θεωρώντας πως ο πολύπαθος χώρος της Παιδείας έχει ήδη πολλά προβλήματα και δεν μπορεί να αντέξει και νέα που οφείλονται σε δυσλειτουργίες υπηρεσιών, καλεί τους αρμόδιους (κυβέρνηση, ΟΤΑ) να αντιμετωπίσουν με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα τα προβλήματα και να δώσουν άμεσα γενναίες λύσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: