"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

11 Νοεμβρίου 2011

Οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας από το 1974 ως σήμερα

1.  Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής
    Νέα Δημοκρατία 
από 24 Ιουλίου 1974 ως 10 Μαΐου 1980

2.  Γεώργιος Ράλλης
    Νέα Δημοκρατία, 
από 10 Μαΐου 1980 ως 21 Οκτωβρίου 1981

3.  Ανδρέας Παπανδρέου
    Πα.Σο.Κ., 
από 21 Οκτωβρίου 1981 ως 2 Ιουλίου 1989

4.  Τζανής Τζαννετάκης
    Νέα Δημοκρατία-Συνασπισμός, 
από 2 Ιουλίου 1989 ως 11 Οκτωβρίου 1989

5.  Ιωάννης Γρίβας
    υπηρεσιακός, 
από 11 Οκτωβρίου 1989 ως 23 Νοεμβρίου 1989

6.  Ξενοφών Ζολώτας
    Νέα Δημοκρατία-Πα.Σο.Κ-Συνασπισμός, 
από 23 Νοεμβρίου 1989 ως 11 Απριλίου 1990

7.  Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
    Νέα Δημοκρατία, 
από 11 Απριλίου 1990 ως 13 Οκτωβρίου 1993

8.  Ανδρέας Παπανδρέου
    Πα.Σο.Κ., 
από 13 Οκτωβρίου 1993 ως 22 Ιανουαρίου 1996

9.  Κωνσταντίνος Σημίτης
    Πα.Σο.Κ., 
από 22 Ιανουαρίου 1996 ως 10 Μαρτίου 2004

10. Κωνσταντίνος Α. Καραμανλής
    Νέα Δημοκρατία, 
από 10 Μαρτίου 2004 ως 5 Οκτωβρίου 2009

11. Γεώργιος Παπανδρέου
    Πα.Σο.Κ., 
από 6 Οκτωβρίου 2009 ως 11 Νοεμβρίου 2011

12. Λουκάς Παπαδήμος
    Πα.Σο.Κ.-Νέα Δημοκρατία-Λα.Ο.Σ., 
από 11 Νοεμβρίου 2011 ως σήμερα

Δεν υπάρχουν σχόλια: