"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

3 Νοεμβρίου 2008

Διακοπή μαθημάτων

Ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2008 δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, λόγω των εκλογών για τα συνδικαλιστικά όργανα των δασκάλων.