"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

24 Νοεμβρίου 2008

Το δεύτερο μπαμ!

Τα παιδιά της Στ΄1 εξέδωσαν και το δεύτερο τεύχος του Μπαμ!!! Παρακάτω η πρώτη σελίδα, όπου γράφουν την άποψή τους για τον τόπο που ζουν.