"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

3 Νοεμβρίου 2008

Ανακύκλωση μπαταριών

Από σήμερα, 3 Νοεμβρίου 2008, το σχολείο μας απέκτησε κύλινδρο ανακύκλωσης μπαταριών της ΑΦΗΣ. Μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί μπορούν να φέρνουν στο σχολείο τις μπαταρίες τους. Μπορείτε κι εσείς να αποκτήσετε έναν τέτοιο κύλινδρο, για πληροφορίες κλικ εδώ.