"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

12 Σεπτεμβρίου 2016

Αποχώρηση μαθητών

Αγαπητοί γονείς, ο Σύλλογος Διδασκόντων ανακοινώνει ότι η αποχώρηση των μαθητών θα πραγματοποιείται ως εξής:
1. Κατά τις ημέρες Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 13:15
2. Την Πέμπτη στις 12:25 πλην του τμήματος Ε1 που θα σχολάει στις 13:15 (Από 1 Οκτωβρίου και το Ε1 θα σχολάει στις 12:25)
3. Την Παρασκευή στις 12:25.

Το ωράριο αυτό θα ισχύει μέχρι μεταβολής του Ωρολογίου Προγράμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: