"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

8 Σεπτεμβρίου 2016

Ανακοίνωση για τον αγιασμό 2016-17

Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή του αγιασμού για τη νέα σχολική χρονιά θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09:00 στο προαύλιο του Κεντρικού Διδακτηρίου. Κατόπιν, οι μαθητές θα πάρουν τα νέα τους βιβλία και θα σχολάσουν, ενώ οι γονείς θα ενημερωθούν εν τάχει (λεπτομερειακότερη ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί σε ξεχωριστή συνάντηση δ/ντη-γονέων) για το πρόγραμμα που θα ισχύσει κατά την πρώτη εβδομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: