"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

11 Ιουνίου 2016

Αποτίμηση 2015-16

Α. Στελέχωση:
Η στελέχωση του σχολείου με προσωπικό υπήρξε ελλιπής. Οι μαθητές των τάξεων Α΄ έως και Δ΄ δεν διδάχθηκαν την Αγγλική Γλώσσα όλη τη χρονιά, ενώ εκπαιδευτικός που απουσίασε με άδεια κύησης δεν αντικαταστάθηκε από τη Δ.Π.Ε. (μολονότι το θέμα ήταν γνωστό από καιρό) και προτιμήθηκε λύση εκ των έσω με μετακίνηση εκπαιδευτικού και αναστολή λειτουργίας του Ολοήμερου Τμήματος από 05/02/2016 έως και 23/05/2016. Δεν διδάχθηκε ούτε η Γερμανική Γλώσσα, ενώ το Ωρολόγιο Πρόγραμμα συμπληρώθηκε με ώρες Ενίσχυσης Γλωσομάθειας. Ωστόσο, στα θετικά θα πρέπει να συμπεριληφθεί η στελέχωση με τους ίδιους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς για δεύτερη και τρίτη συνεχή χρονιά, γεγονός που κατέστησε περισσότερο ομοιογενή την παιδαγωγική ομάδα.

Β. Ύλη, Διδασκαλία και Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων:
Η διδακτέα ύλη περατώθηκε ομαλά.
Εκπονήθηκαν συνολικά δέκα (10) προγράμματα, εκ των οποίων ολοκληρώθηκαν τα επτά (7), ενώ κάποια άλλα –λόγω μετακίνησης προσωπικού- ολοκληρώθηκαν από διαφορετικούς εκπαιδευτικούς. Στο σχολείο πραγματοποιήθηκαν επίσης δράσεις eTwinning και Τ4Ε με θέμα τους πρόσφυγες και την ένταξή τους στις ευρωπαϊκές χώρες.
Ειδικά στις δύο τελευταίες δράσεις, το σχολείο συνεργάστηκε με το γειτονικό Δημοτικό Σχολείο Αρχοντοχωρίου, με το οποίο οι μαθητές επικοινωνούσαν συχνά για να ανταλλάξουν απόψεις και να ενημερωθούν για την πρόοδο του προγράμματος. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής αξιοποιήθηκε ιδιαίτερα η τηλεδιάσκεψη και η διδακτική τεχνική της Αντίστροφης Τάξης, για τα οποία υπάρχει το αντίστοιχο υλικό στην σχολική ιστοσελίδα.
Επίσης, πρόγραμμα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά εκπόνησε και η εκπαιδευτικός γαλλικής γλώσσας, με συναφές με το αντικείμενό της θέμα.
Γ. Μετάβαση από τη μία βαθμίδα στην άλλη:
Οι μαθητές της Α΄ τάξης επισκέφτηκαν στις αρχές της χρονιάς το Νηπιαγωγείο και μίλησαν με τους παλιούς τους φίλους για το νέο τους σχολείο ενώ αντάλλαξαν και ζωγραφιές. Λίγο καιρό αργότερα, το ίδιο έπραξε και το Νηπιαγωγείο. Κατά το τέλος της χρονιάς, είχε προγραμματιστεί κοινή παρακολούθηση θεατρικής παράστασης στην αυλή του σχολείου μας, αλλά ματαιώθηκε λόγω έλλειψης συμμετοχής και μετατέθηκε για τις 27/09, εντασσόμενη στις δράσεις μετάβασης του νέο έτους.

Δ. Διδακτικές επισκέψεις:
Πραγματοποιήθηκαν συνολικά έξι (6) επισκέψεις με πούλμαν στο Αγρίνιο (Ε΄ τάξη, Ημέρα Γιορτής της Γαλλοφωνίας), στην Πάτρα (Ε΄-ΣΤ΄ τάξη, Θεματικό Πάρκο «Αρχαίος Κόσμος»), στη Λευκάδα (2 επισκέψεις στην Παναγία Φανερωμένη, τάξεις Α έως Δ΄) και στην Πρέβεζα (Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη, Πηγές του Αχέροντα). Επίσης, στις 20/05/2016, οι τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ επισκέφτηκαν το Ευγενίδειο Ίδρυμα και τη Βουλή των Ελλήνων. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν και δύο επισκέψεις στο Δ.Α.Κ. Αστακού, εκτός προγραμματισμού, εξαιτίας απουσίας εκπαιδευτικών κατά την έξαρση της γρίπης.

Ε. Δράσεις φιλαναγνωσίας:
Η φιλαναγνωσία εντάχθηκε στο πρόγραμμα με δύο τρόπους: αφενός μεν μέσα από την προβλεπόμενη από το ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόληση, αφετέρου δε μέσα από τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων. Η Σχολική Δανειστική Βιβλιοθήκη δεν έχει δικό της χώρο και φιλοξενείται μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας. Τα τμήματα εκμεταλλεύονταν τις ώρες κατά τις οποίες η αίθουσα ήταν κενή για να δανειστούν βιβλία. Η Δ΄ τάξη συμμετείχε στον Διαγωνισμό της «Μεταίχμιο» για την Άλκη Ζέη, πραγματοποιώντας μαραθωνίους ανάγνωσης. Η σχολική βιβλιοθήκη εμπλουτίστηκε με αρκετούς νέους τόμους, ειδικά πάνω σε θέματα Αγωγής Υγείας και Σχολικού Εκφοβισμού, οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν για τις ενδιάμεσες δράσεις των καινοτόμων προγραμμάτων. Στις δράσεις Φιλαναγνωσίας θα πρέπει να ενταχθεί και η επίσκεψη του ποιητή και δασκάλου Αλέξανδρου Βαρόπουλου, ο οποίος συνομίλησε και σχολίασε έργα του με μαθητές της Δ΄ τάξης.


ΣΤ. Σχολική Βία και Εκφοβισμός:
Η απολογιστική του έτους 2014-15 συνέλευση του Συλλόγου Διδασκόντων κατέδειξε ότι η σχολική μονάδα δεν αντιμετωπίζει προβλήματα σχολικής βίας, επειδή δεν υπάρχουν καταγραφές. Τον Σεπτέμβριο του 2015 δόθηκαν κλειδάριθμοι σε όλους τους μαθητές, αλλά καμία καταγραφή περιστατικού δεν σημειώθηκε.
Παρόλα αυτά, στα πλαίσια της διαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το σχολείο αναζήτησε μόνιμο ειδικό συνεργάτη. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και τη Σχολική Σύμβουλο, προσπάθησε να επιμορφώσει τους εκπαιδευτικούς με ειδικό συνεργάτη που ο Σύλλογος υπέδειξε, χωρίς όμως περαιτέρω συνεργασία.
Για το σχολικό έτος 2016-17, οι Ομάδα Δράσης για την Σ.Β.Ε. άλλαξε, με νέο επικεφαλής τον δ/ντη του σχολείου και μέλος την εκπαιδευτικό Δώρα Καρφή.


Ζ. Αυτοαξιολόγηση:
Η σχολική μονάδα εκπόνησε το δικό της καινοτόμο σχέδιο αυτοαξιολόγησης με 16 δείκτες. Κάθε δάσκαλος τάξης (πλην της Α΄) συμπλήρωσε μια φόρμα με αριθμητικά στατιστικά επί του συνόλου των μαθητών του. Η συνολική στατιστική (συγκριτική Β΄ και Γ΄ τριμήνου) τέθηκε στον Σύλλογο Διδασκόντων, όπου διαπιστώθηκε ότι το βασικότερο πρόβλημα του συνόλου των μαθητών είναι η επίλυση μαθηματικών προβλημάτων. Έτσι, αποφασίστηκε (πλην ιδιαίτερων περιπτώσεων μαθητών) να αξιοποιηθούν οι ώρες Ενίσχυσης Γλωσσομάθειας ώστε να δοθεί έμφαση στην καλή ανάγνωση των δεδομένων και στον διαχωρισμό τους. Η Αυτοαξιολόγηση θα ξεκινήσει ξανά από το Α΄ τρίμηνο του 2016-17.

Η. Άλλες δράσεις:
· Ημερίδα επιμόρφωσης στον Συστημικό Διδακτικό Σχεδιασμό από τον καθηγητή του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, κ. Ιωάννη Φύκαρη και την κα Κατερίνα Μοσχοπούλου, M.Εd., υπό την αιγίδα της Σχολικής Συμβούλου.
· Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού, με δράσεις αφιερωμένες στο ολυμπιακό ιδεώδες, οργανωμένες από τους δασκάλους Φυσικής Αγωγής του σχολείου μας.
· Ενημέρωση των μαθητών και των γονέων για την αντισεισμική προστασία σε ειδική συνέλευση. Ακολούθησαν τέσσερις αντισεισμικές ασκήσεις, οι οποίες φάνηκαν ιδιαίτερα χρήσιμες καθώς ο σεισμός της 17ης/11/2015 βρήκε το σχολείο σε χώρο εκδηλώσεων και η σχολική κοινότητα αντέδρασε ακριβώς όπως έπρεπε.
· Παρακολούθηση δύο θεατρικών παραστάσεων στο Δημαρχείο Αστακού.
· Αναπαράσταση της Αφής της Ολυμπιακής Φλόγας στην πλατεία του Αστακού και Λαμπαδηδρομία, με αφορμή την άφιξη της Φλόγας στον Αστακό.
· Εκδήλωση μνήμης και κατάθεση στεφανιού στο Ηρώον της πόλης στη μνήμη των θυμάτων της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού.
· Συμμετοχή του σχολείου σε πλήθος διαγωνισμών (Φυσικής, Ποίησης, Μαθηματικών, Ζωγραφικής, Αθλητισμού) με διακρίσεις μαθητών.
· «Γαλλικό πρωινό» στα δύο κτίρια, με σκοπό τη γνωριμία με την γαλλική κουζίνα στα πλαίσια της β΄ ξένης γλώσσας.
· Επισκέψεις σε ντόπιους καλλιτέχνες και συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα εικαστικών.
· Διαρκής συμμετοχή του σχολείο σε δράσεις ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικών καπακιών, με σχετικές ευχαριστίες από τους τοπικούς συλλόγους.

Θ. Συνεργασία με γονείς:
Η συνεργασία με τους γονείς πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα. Οι γονείς σέβονταν το ορισμένο από το σχολείο κανονιστικό πλαίσιο και τηρούσαν τις ώρες συνεργασίας. Οι γονείς της Α΄ τάξης μοιράστηκαν με τον Σύλλογο Διδασκόντων το σύνολο των κανόνων, το λεγόμενο «Πρώτο Συμβόλαιο». Έκτακτες συνεργασίες συνέβαιναν κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Επίσης, η συνεργασία με τον Σ.Γ.Κ. υπήρξε άψογη σε όλα τα επίπεδα, καθώς τα μέλη του βοήθησαν ιδιαίτερα το έργο των εκπαιδευτικών και στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους.


Ι: Σχολικός χώρος:
Η βελτίωση του σχολικού χώρου του Κεντρικού Διδακτηρίου αποτέλεσε έναν από τους στόχους βελτίωσης των υποδομών. Ο αύλειος χώρος του σχολείου, ο οποίος πρωτύτερα παρέπεμπε σε βιομηχανικό περιβάλλον, καλλωπίστηκε και εμπλουτίστηκε με μικρά δεντράκια και φυτώρια πρασίνου. Στο Παράρτημα, οι μαθητές ασχολήθηκαν για μικρό χρονικό διάστημα με τον σχολικό κήπο, ωστόσο στην πορεία αποφάσισαν να διαμορφώσουν χώρους παιχνιδιού με κούνιες και αιώρες που κατασκεύασαν μόνοι τους.

ΙΑ: Τεχνολογίες και εποπτεία:
Για ένατη (9η) συνεχή χρονιά λειτούργησε η ιστοσελίδα του σχολείου, η οποία αύξησε την επισκεψιμότητά της και έλαβε χάλκινη πιστοποίηση e-Safety. Το σχολείο διαθέτει δύο εργαστήρια ΤΠΕ, τα οποία αξιοποιήθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό από τους εκπαιδευτικούς, ειδικά του Παραρτήματος. Επίσης, από ένα χρονικό σημείο και έπειτα, υπολογιστή με λογισμικά απέκτησαν και το Τμήμα Ένταξης και το Ολοήμερο Τμήμα.
Τα εποπτικά μέσα του σχολείου (χάρτες, όργανα πειραμάτων, παιδαγωγικό υλικό αρίθμησης, μικροσκόπιο, τηλεσκόπιο) χρησιμοποιήθηκαν όλα επαρκώς.

Σε γενικές γραμμές, το έτος μπορεί να χαρακτηριστεί διδακτικά και παιδαγωγικά αποτελεσματικό, ωστόσο χρειάζεται να επισημανθούν η πληθώρα της ύλης και η ανάγκη μείωσής της και η μη έγκαιρη στελέχωση με προσωπικό. Ως προς το δικό μας σχολείο, ο μεγαλύτερος ανασταλτικός παράγοντας είναι η διαίρεση της σχολικής κοινότητας σε δύο τμήματα, γεγονός το οποίο καθιστά δύσκολες τις κοινές δράσεις αλλά και δυσχεραίνει την ομαλή επικοινωνία μεταξύ των μελών της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: