"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

11 Δεκεμβρίου 2015

Τηλεδιάσκεψη με τους μαθητές του Αρχοντοχωρίου

Στα πλαίσια της συνεργασίας του σχολείου μας με το Δημοτικό Σχολείο Αρχοντοχωρίου, οι μαθητές στης Ε1 του σχολείου μας και της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Αρχοντοχωρίου, συνδέθηκαν σήμερα μέσω τηλεδιάσκεψης προκειμένου να γνωριστούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες για τον εαυτό τους και τον τόπο τους. Τα δύο τμήματα παγματοποιουν κοινό πρόγραμμα e-twinning με τίτλο "Ζώντας στον τόπο μου άλλους", το οποίο στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στη διαφορετικότητα και την αποδοχή του Άλλου. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί με online συνεδρίες με καλεσμένους γονείς μαθητών από άλλες χώρες αλλά και συμπατριώτες μας, οι οποίοι θα καταθέσουν τις εμπειρίες τους από τη ζωή τους σε άλλες χώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: