"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

2 Δεκεμβρίου 2015

"Σχολείο, οικογένεια, κοινότητα σε εποχή κρίσης: Εκφοβισμός και βία μεταξύ των μαθητών στο σχολείο"


Ημερίδα ενδοσχολικής επιμόρφωσης διοργανώνει το σχολείο μας σε μια ακόμη συνεργασία του Συλλόγου Γονέων και το Συλλόγου Διδασκόντων. Την Παρασκευή 04/12 το πρωί στο σχολείο (δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα) θα επιμορφωθούν οι εκπαιδευτικοί, ενώ το απόγευμα στις 18:30 στην αίθουσα του Δημαρχείου θα πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη ενημέρωση των γονέων. Ομιλητής θα είναι ο κ. Θεολόγος Χατζηπέμου, Ειδικός Παιδαγωγός- Κοιν. Λειτουργός, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας MSc, Διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας. Το θέμα "Σχολείο, οικογένεια, κοινότητα σε εποχή κρίσης: Εκφοβισμός και βία μεταξύ των μαθητών στο σχολείο"
Η παρουσία όλων των γονέων είναι αυτονόητα απαραίτητη.Η βία και ο εκφοβισμός μεταξύ των μαθητών στο σχολείο είναι ένα σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα που έχει ομαδικό χαρακτήρα. Τα περιστατικά εκδηλώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, ενώ φαίνεται να μειώνονται στο Λύκειο .
Στην Ελλάδα, τα δεδομένα ερευνών εμφανίζουν ότι οι μαθητές πέφτουν θύματα διαφόρων μορφών βίας στο σχολείο, σε ποσοστό 10% - 15%. Οι μισοί μαθητές από αυτούς δεν αναφέρουν το γεγονός, ενώ οι υπόλοιποι το εμπιστεύονται περισσότερο σε φίλους και λιγότερο σε εκπαιδευτικούς και γονείς. Όσον αφορά το φύλο, τα αγόρια, σε σχέση με τα κορίτσια εμπλέκονται σε περιστατικά βίας, σε αναλογία 3 προς 1. Επίσης τα αγόρια εμπλέκονται περισσότερο σε περιστατικά σωματικής βίας, ενώ τα κορίτσια εμπλέκονται συχνότερα σε περιστατικά λεκτικής βίας. 
  Οι ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις του εκφοβισμού και της βίας στα παιδιά μπορεί να είναι πολλές και σοβαρές. Τα παιδιά που δέχονται επιθετικές συμπεριφορές   μπορεί να αναπτύξουν έντονο άγχος, αισθήματα ανασφάλειας, φοβίες, έντονο καταθλιπτικό συναίσθημα με ή χωρίς αυτοκτονικό ιδεασμό, ψυχοσωματικά προβλήματα, όπως κεφαλαλγίες , κοιλιακά άλγη, διαταραχές ύπνου κ.α. Συχνά τα  παιδιά παρουσιάζουν μαθησιακές  δυσκολίες ή και σχολική άρνηση, με συνέπειες όπως μειωμένη σχολική απόδοση ή και αποτυχία.
 Μέχρι σήμερα τα περιστατικά συνηθίζουν να αποσιωπούνται, γιατί θεωρούνται ότι εκθέτουν ή στιγματίζουν τα παιδιά που εκδηλώνουν ή δέχονται επιθετικές συμπεριφορές, καθώς και το κύρος του σχολείου. Όμως η ελλιπής ενημέρωση επί του θέματος έχει σαν αποτέλεσμα την περιορισμένη ευαισθητοποίηση, με συνέπεια την άγνοια διαχείρισης του προβλήματος, τόσο από εκπαιδευτικούς όσο και από γονείς.

Στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των Εκπαιδευτικών για, τις αιτίες, τις επιπτώσεις και κυρίως για τα μοντέλα πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης του φαινόμενου.

Τα κυριότερα προσδοκώμενα αποτελέσματα είναι η αύξηση των γνώσεων των εκπαιδευτικών για τα θέματα της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού αλλά και των προβλημάτων ψυχικής υγείας  των παιδιών, η αύξηση του επιπέδου κατανόησης του ομαδικού χαρακτήρα του φαινομένου, καθώς η απόκτηση δεξιοτήτων διαχείρισης των περιστατικών.

Χατζηπέμου Θεολόγος
Ειδικός Παιδαγωγός- Κοιν. Λειτουργός
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας MSc
Διδάσκων στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ Αθήνας
chatzipemou@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: