"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

7 Μαρτίου 2015

Σχολικός Εκφοβισμός: τι είναι και τι κάνουμε γι' αυτόν

Τι είναι ο σχολικός εκφοβισμός: Ο σχολικός εκφοβισμός είναι η επιθετική εκείνη συμπεριφορά που είναι εσκεμμένη, απρόκλητη και επαναλαμβανόμενη. Αποτελεί κατάχρηση εξουσίας και εμπεριέχει ανισότητα στη δύναμη που είναι είτε αντικειμενική (π.χ. σωματική) είτε αντιληπτή (π.χ. προσωπικότητας). Κατευθύνεται προς εκείνα τα θύματα που εκλαμβάνονται από τους θύτες (έναν ή πολλούς μαζί) ως αδύναμα, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά.
Τι ΔΕΝ είναι ο σχολικός εκφοβισμός: Όταν δεν υπάρχει ανισότητα ανάμεσα στα μέλη (σωματική διάπλαση, κοινωνική θέση, κουλτούρα).
Όταν υπάρχει όμοια συναισθηματική αντίδραση.
Όταν υπάρχουν απλές παρεξηγήσεις ή απλοί καυγάδες μεταξύ των μαθητών.
Όταν γίνονται αστεία που διασκεδάζουν πραγματικά και τις δύο πλευρές
(Παρατηρήριο κατά της Βίας και του Σ.Ε.)

Τι κάνουμε σε επίπεδο τάξης για τον σχολικό εκφοβισμό:

 
•1. Ενθάρρυνση της ομότιμης μάθησης.
•2. Έμπρακτη απόδειξη, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, της σημασίας που αποδίδουν οι εκπαιδευτικοί στην αποδοχή της διαφοράς – είτε αυτή η διαφορά σχετίζεται με τη θρησκεία, την εμφάνιση, τη σεξουαλικότητα, την ικανότητα κλπ.
•3. Συζήτηση μέσα στην τάξη για το φαινόμενο του Σχολικού Εκφοβισμού.
•4. Εξήγηση για τις συνέπειες του φαινομένου και για τους τρόπους παρέμβασης
•5. Συστήνεται η δυναμική /αποφασιστική λεκτική παρέμβαση στην τάξη (σύντομη /σαφής /απειλητική) για να νοιώσουν τα παιδιά-θύτες ότι το σχολείο δεν αδιαφορεί και υπερασπίζεται τα θύματα
•6. Δίνεται στους μαθητές τη δυνατότητα να μιλήσουν για τον σχολικό εκφοβισμό και να αναπτύξουν τη συναισθηματική προσαρμοστικότητά τους.
 Τι κάνουμε σε ατομικό επίπεδο για τον σχολικό εκφοβισμό:
•1Διαδικασίες ακρόασης, όταν εκδηλώνεται ένα περιστατικό βίας και ανάθεση ρόλων συμβούλων και μεσολαβητών σε εκπαιδευτικούς ΟΔΠ
•2. Στήριξη στους μαθητές θύματα: σε ποιον αναφέρουν το περιστατικό, διαδικασία που θα ακολουθηθεί, υποστήριξη που θα δοθεί.
Τι κάνουμε σε επίπεδο σχολείου για τον σχολικό εκφοβισμό:
•1 Ορισμός σαφούς πλαισίου σχετικά με την πολιτική που ακολουθεί το σχολείο για την πρόληψη του Σχολικού εκφοβισμού
•2. Διάχυση της πολιτικής σε μαθητές, γονείς και την ευρύτερη κοινότητα
•3. Σαφής ορισμός εκφοβισμού: τι είδους συμπεριφορές αφορά αυτή η πολιτική/ ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων 
(Παρατηρητήριο κατά της Βίας και του Σ.Ε. Αν Μακεδονίας-Θράκης)

Δεν υπάρχουν σχόλια: