"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

5 Μαρτίου 2015

2η τηλεδιάσκεψη με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Στα πλαίσια των δράσεων για τη Σχολική Βία και τον Εκφοβισμό αλλά και του προγράμματος του Κοινωνικού Σχολείου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στο σχολείο η 2η ιστοδιάλεξη-τηλεδιάσκεψη με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Την τηλεδιάσκεψη παρακολούθησαν οι μαθητές της Δ΄ τάξης στις εγκαταστάσεις του νέου εργαστηρίου ΤΠΕ του κεντρικού μας διδακτηρίου. Η βασική θεματολογία επικεντρώθηκε στην ασφαλή χρήση των ιστοσελίδων, στην κοινωνική δικτύωση και στο cyber-bullying.  Η 3η ιστοδιάλεξη θα πραγματοποιηθεί και αυτή σύντομα και θα συμμετέχουν οι μαθητές της Γ΄ τάξης, με σκοπό να εξακτινωθεί η δράση σε όσο περισσότερους μαθητές του σχολείου μας είναι δυνατόν.Δεν υπάρχουν σχόλια: