"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

26 Μαρτίου 2015

Επίδοση βαθμολογίας και ενημέρωση γονέων για το β΄ τρίμηνο


Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 και ώρα 11:00 θα δοθεί η βαθμολογία του α΄ τριμήνου και θα πραγματοποιηθεί η ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας. Σας υπενθυμίζουμε ότι στην Α΄ και Β΄ τάξη, αντί επίδοσης βαθμών πραγματοποιείται προφορική ενημέρωση των γονέων. Όλοι οι μαθητές (και του Παραρτήματος) θα σχολάσουν από το Κεντρικό Διδακτήριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: