"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

26 Μαρτίου 2015

Επιμορφωτικό σεμινάριο για καθηγητές γαλλικής γλώσσας από το Γαλλικό Ινστιτούτο και τον Σύνδεσμο Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Π.Ε.


Παρακαλούμε να αναρτήσετε στην ιστοσελίδα σας και να ενημερώσετε τους εκπαιδευτικούς Π.Ε.05 Γαλλικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (αποστολή στα σχολεία) σχετικά με τη διεξαγωγή στο 1ο Γυμνάσιο Μεσολογγίου  επιμορφωτικού σεμιναρίου διάρκειας 6 ωρών (επιμορφωτής: κ. Μυταλούλης) με το εξής θέμα:
  • Σάββατο 25 Απριλίου (9.00-15.00). «Διδασκαλία του πολιτισμού μέσα από εικόνες και διαλόγους στο εγχειρίδιο» (Enseigner la culture à travers les images et dialogues dans le manuel de Fle en Grèce)
Το εν λόγω σεμινάριο εντάσσεται στο Πρόγραμμα διαρκούς επιμόρφωσης καθηγητών γαλλικής γλώσσας που συνδιοργανώνουν ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και έχει λάβει την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας δυνάμει των υπ. αρ.97112/Γ2/18-7-13 και 171790/Γ2/22-10-2014 εγγράφων του.  Όλα τα σεμινάρια του προγράμματος απευθύνονται σε όλους τους καθηγητές ΠΕ 05 Γαλλικών, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, και παρέχονται δωρεάν στα μέλη του Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας (APF fu Grèce).
Σας επισυνάπτουμε τον κατάλογο του προγράμματος και την αίτηση εγγραφής.
   
Με εκτίμηση
Για το ΔΣ

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ                                                        ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ   

Δεν υπάρχουν σχόλια: