"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

10 Νοεμβρίου 2013

Ανακοίνωση για την Α΄τάξη

Την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2013, η Α΄ τάξη του σχολείου θα σχολάσει στις 11:30, λόγω της υποχρεωτικής παρουσίας των εκπαιδευτικών Α΄ τάξης σε επιμορφωτικό σεμινάριο στην Κανδήλα. Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών να παραλάβουν τα παιδιά τους έγκαιρα. Η αλλαγή αυτή ισχύει ΜΟΝΟ για την Τρίτη 12-12-13.

Δεν υπάρχουν σχόλια: