"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

1 Δεκεμβρίου 2012

Νέο υλικό

Στην κατηγορία "Downloads - Υλικό" προστέθηκαν νέοι λευκοί χάρτες της Ελλάδας και των γεωγραφικών διαμερισμάτων της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: