"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

1 Δεκεμβρίου 2012

Αποτελέσματα εκλογών Νοεμβρίου 2012 του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης "Κωστής Παλαμάς"Στις εκλογές που διεξήχθησαν την Τετάρτη  21 Νοεμβρίου 2012 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου καθώς και αντιπροσώπων για το Νομαρχιακό Τμήμα Αιτωλ/νίας της ΑΔΕΔΥ είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Ψήφισαν: 356 μέλη,  Άκυρα – Λευκά : 52, Έγκυρα: 304
ΕΛΑΒΑΝ

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ
ΨΗΦΟΙ
ΠΟΣΟΣΤΟ
Δ.Σ.
 ΕΛ. ΕΠΙΤΡ.
Ν.Τ. ΑΔΕΔΥ
ΔΑΚΕ/Π.Ε.
203
67,00%
6 έδρες
3 έδρες
12 αντιπρ.
ΕΚ. ΠΡΟΟΠΤ.
62
20.40%
2 έδρες
0 έδρες
4 αντιπρ.
ΕΣΑΚ-ΔΕΕ
39
12.60%
1 έδρα
0 έδρες
2 αντιπρ.

Για το Δ.Σ. εξελέγησαν
      Από τη ΔΑΚΕ/Π.Ε.  :                 Τσάμης Δημήτριος
                                                          Σκαρμούτσος Τάσος
                                                          Χατζής Κων/νος
                                                          Κατσαγάννης Παναγιώτης
                                                          Αντζουλάτος Άγγελος
                                                          Μανίκας Λάμπρος
    Από την Εκπ/κή Προοπτική:      Καππές Νικόλαος
                                                           Χριστάκη Βασιλική
     Από την ΕΣΑΚ/ΔΕΕ :                 Φραγκούλης Δημήτριος
        

 Στη συνεδρίαση που έγινε τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2012 το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
·         Τσάμης Δημήτρης       Πρόεδρος             ΔΑΚΕ  
·         Χατζής Κων/νος      Αντιπρόεδρος           ΔΑΚΕ
·         Κατσαγάννης Πάνος Γεν. Γραμματέας    ΔΑΚΕ     
·         Σκαρμούτσος Τάσος  Ειδ. Γραμματέας    ΔΑΚΕ    
·         Μανίκας Λάμπρος         Ταμίας                  ΔΑΚΕ      
·         Αντζουλάτος Άγγελος     Μέλος                 ΔΑΚΕ  
·         Καππές Νικόλαος  Μέλος   Εκπ/κή Προοπτική     
·         Χριστάκη Βασιλική Μέλος  Εκπ/κή Προοπτική  
·         Φραγκούλης Δημήτρης Μέλος     ΕΣΑΚ-ΔΕΕ     

Δεν υπάρχουν σχόλια: