"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

21 Νοεμβρίου 2012

Έκθεση δραστηριοτήτων του σχολείου μας για την επίσκεψη στην Ουαλία

Διαβάστε στην καρτέλα "Downloads - Υλικό" (υποκατηγορία: Comenius) την Έκθεση Δραστηριοτήτων του σχολείου μας αναφορικά με την επίσκεψη στην Ουαλία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: