"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

25 Σεπτεμβρίου 2011

Το σχολείο μας στο πρόγραμμα Comenius

Για πρώτη φορά στην ιστορία του το σχολείο μας -και γενικά κάποιο σχολείο της περιοχής μας- καλείται να συμμετάσχει στις οργανωτικές και παιδαγωγικές δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius. Το πρόγραμμα επιδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων και στοχεύει να φέρει κοντά μαθητές από όλη την Ευρώπη μέσω της οργάνωσης, παρακολούθησης, παρουσίασης και αξιολόγησης κοινών παιδαγωγικών δράσεων. Οι βασικοί άξονες είναι τρεις: δημιουργία δικτύων, συμπράξεις σχολικών ιδρυμάτων και κατάρτιση προσωπικού. Η σημασία των δράσεων του Comenius είναι μεγάλη επειδή αφενός μεν προωθείται η διαπολιτισμική πορεία (επαφή, άρση διαφορών, γνωριμία, επικοινωνία, συνεργασία), αφετέρου δε βελτιώνεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης μέσω της επαφής με άλλα εκπαιδευτικά συστήματα. Επιπρόσθετα, παρέχεται μια σπουδαία ευκαιρία σε κάθε σχολείο να διαφημίσει τον τόπο του.
Το Δημοτικό Σχολείο Αστακού συμμετέχει σε σχέδιο (project) που ξεκινά από το Σεπτέμβριο του 2011, ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2013 και θα έχει τίτλο "A Green World, be a part - not apart". Η παιδαγωγική ομάδα που το υλοποιεί για φέτος απαρτίζεται από τους εκπαιδευτικούς Δημητριάδη Κ., Δημητρούκα Ζ., Θεοδώρου Κ., Καρφή Δ., Κατικαρίδου Μ., Μαραγκού Ανδρ., Μπότσιο Γερ., Νασιοπούλου Β., Παπανικολάου Ισμ., Σεΐζη Δ., Στράτου Χρ. και Τσουμάνη Β. Το περιεχόμενο του σχεδίου σχετίζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, τη σπουδαιότητα της καλλιέργειας της τροφής και τη σημασία της κατανάλωσής της ή της διανομής της στα μέλη της κοινότητας. Εταίροι μας σε αυτή την προσπάθεια θα είναι δύο σχολεία από την Ιταλία, ένα από τη Νορβηγία κι ένα από την Ουαλία. Εκτός από την υλοποίηση του project, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 24 διακρατικές κινητικότητες μαθητών κι εκπαιδευτικών σε περίοδο δύο ετών και για το λόγο αυτό χρηματοδοτείται από το ΙΚΥ με 21.000 ευρώ.


Η πρώτη μετακίνηση θα γίνει στο νησί Έλβα της Ιταλίας με σκοπό τη γνωριμία των σχολείων της σύμπραξης και το συντονισμό των δράσεων. Από το σχολείο μας θα συμμετέχουν οι μαθητές Ντίνου Μαρία, Παύλου Βαλεντίνη, Πέττας Περικλής και Σκάντζα Χρυσούλα συνοδευόμενοι από τη συντονίστρια του προγράμματος Στράτου Χριστίνα και τις εκπαιδευτικούς Δημητρούκα Ζωή και Θεοδώρου Κατερίνα. Η επόμενη μετακίνση θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη.

Ιωάννης Αμός Κομένιος
Σημείωση: Το πρόγραμμα Comenius έλαβε το όνομά του από τον Τσέχο παιδαγωγό Ιωάννη Αμός Κομένιο (1592-1570). Ο Κομένιος υποστήριζε ότι η διδασκαλία πρέπει να γίνεται στην καθομιλουμένη γλώσσα, πρέπει να έχει σαφείς σκοπούς, συγκεκριμένο περιεχόμενο και ποιοτική αξιολόγηση και πρότεινε ένα εκπαιδευτικό σύστημα (νηπιαγωγείο-δημοτικό-γυμνάσιο-λύκειο-πανεπιστήμιο) που εφαρμόζεται μέχρι σήμερα. Είναι ο θεμελιωτής της παιδαγωγικής επιστήμης και μια σπουδαία διεθνής προσωπικότητα της εποχής του, εφάμιλλη του Ντεκάρτ και του Μπέηκον. Θεωρούσε την παιδεία ως μοναδικό μέσο βελτίωσης των ανθρώπινων πραγμάτων και των κοινωνιών. Ήθελε την αγωγή καθολική και όμοια για όλους τους ανθρώπους, με σκοπό την επιστημονική, την ηθική και θρησκευτική μόρφωση του ατόμου. Ο άνθρωπος μπορεί να πετύχει αυτούς τους σκοπούς, γι` αυτό έχει μυαλό, βούληση, μνήμη και επιπλέον "είναι ζώο παιδευτό".

Δεν υπάρχουν σχόλια: