"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

3 Απριλίου 2011

"Σχέσεις γονιών και εφήβων", η δεύτερη συνάντηση με την ψυχολόγο Χρυσή Καριώτογλου

Με θέμα τις σχέσεις γονιών κι εφήβων κατά την εφηβική ηλικία πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση με την ψυχολόγο Χρυσή Καριώτογλου στη δημοτική αίθουσα εκδηλώσεων. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με τη φροντίδα του δραστήριου ΣΓΚ του σχολείου μας και αν κρίνουμε από την προσέλευση του κόσμου, πρέπει να θεωρηθεί πολύ επιτυχημένη. Παρουσία πολλών γονιών και εκπαιδευτικών αλλά και του σχολικού μας συμβούλου κ. Ιωάννη Παπαγεωργίου, η συνάντηση ξεκίνησε με μια σύντομη εισήγηση της ψυχολόγου σχετικά με τον ορισμό της εφηβικής ηλικίας και τις αλλαγές που συντελούνται στη σωματική διάπλαση και στην ψυχοσύνθεση του ατόμου. Ακολούθησε μια ανάλυση σχετικά με τον τρόπο που οι γονείς βλέπουν τους εφήβους, τα σημεία επαφής, τις ενδεχόμενες τριβές και τα πιθανά λάθη στην αντιμετώπιση. Στη συζήτηση που ακολούθησε εκτέθηκαν πολλών ειδών προβληματισμοί και ο διάλογος κατέληξε σε χρήσιμα συμπεράσματα. Στο τέλος της εκδήλωσης οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να προμηθευτούν κάποια σχετικά συγγράμματα καθώς και μια ενδεικτικη βιβλιογραφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: