"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

12 Σεπτεμβρίου 2010

In English please! Δείτε την αγγλική έκδοση του ιστολογίου μας:

Επισήμως από σήμερα το ιστολόγιό μας διαθέτει και αγγλική έκδοση. Ενδεχομένως να είμαστε το μοναδικό σχολείο που διατηρεί ιστολόγιο σε δύο διαφορετικές γλώσσες. Ο σκοπός της δημιουργίας του αγγλόφωνου ιστολογίου έχει διττό σκοπό. Αφενός να δημοσιεύονται αποσπάσματα από σχολικές εργασίες μαθητών και αφετέρου να αναζητήσουμε τη θέση μας ανάμεσα στα ευρωπαϊκά σχολεία, αναζητώντας επικοινωνία και αλληλεπίδραση με αυτά. Ελπίζουμε οι καθηγητές-τριες Αγγλικών της περιοχής μας να το αγκαλιάσουν και να ωθήσουν τους μαθητές τους να εξασκηθούν διαβάζοντάς το. Τον πρώτο λόγο στα κείμενα έχει η καθηγήτρια Αγγλικών του σχολείου μας Χριστίνα Στράτου, βοηθούμενη από το δάσκαλο Βασίλη Ζαγκότα. Σημειωτέον ότι τυχόντα λάθη ανήκουν προφανέστατα στον τελευταίο... 
Η διεύθυνση είναι http://astakoselementary.blogspot.com/ αλλά μπορεί να μπει κανείς και από το πλευρικό banner.
So.... 
Welcome aboard!

Δεν υπάρχουν σχόλια: