"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

31 Μαΐου 2010

Εγγραφές μαθητών ατην Α΄ τάξη

Ανακοινώνουμεότι οι εγγραφές των μαθητών στην Α΄τάξη του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2010-2011 θα πραγματοποιούνται από 1 ως 21 Ιουνίου 2010.

Εγγράφονται τα παιδιά που γεννήθηκαν το έτος 2004.

Δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών στην Ά τάξη του Δημοτικού Σχολείου (άρθρ. 7, παρ.3 του Π.Δ.201/98 και άρθρ.27 του Ν.3687/2008)

α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
γ. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. απόδειξη ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή Ύδρευσης ή δήλωση του Ν.1599/89) 
ε. Πιστοποιητικό καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: