"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

Το πρώτο συμβόλαιο με τους γονείς

Το πρώτο "συμβόλαιο" εκπαιδευτικών και γονέων για τη φοίτηση των μαθητών


Αγαπητέ γονέα, καλώς ήρθες στο σχολείο μας!
Γράφοντας το παιδί σου στην Α΄ Δημοτικού, ξεκινά γι’ αυτό ένας νέος πολύ σημαντικός κύκλος στη ζωή του. Στο Δημοτικό Σχολείο θα πρέπει πια να αποκτήσει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα το βοηθήσουν να αναπτύξει πολύπλευρα την προσωπικότητά του. Προκειμένου ο στόχος αυτός να καταστεί πραγματοποιήσιμος, είναι αναγκαίο μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί να συνεργαζόμαστε στενά και τακτικά. Για αρχή, στο φυλλάδιο αυτό μπορείς να διαβάσεις λίγα πράγματα σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου και της Α΄ τάξης: αυτό είναι και το πρώτο μας «συμβόλαιο». Σε παρακαλώ να το διαβάσεις προσεκτικά. Για τυχόν απορίες είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι. Εκ μέρους του Συλλόγου των Διδασκόντων, εύχομαι καλή πρόοδο στους μαθητές μας και γόνιμη συνεργασία.

Ο διευθυντής του σχολείου
Βασίλης Ζαγκότας


Τι πρέπει να γνωρίζω με την εγγραφή του παιδιού μου στο σχολείο

Κατά την εγγραφή του παιδιού μου απαιτούνται ορισμένα δικαιολογητικά, ένα εκ των οποίων είναι το Ατομικό Δελτίο Υγείας, το οποίο πιστοποιεί την καλή υγεία του μαθητή και τη δυνατότητά του να συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και σε όσες δράσεις του σχολείου σχετίζονται με τον αθλητισμό. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το έγγραφο αυτό κατατίθεται στο σχολείο πριν τη φοίτηση του μαθητή στην Α΄ και στη Δ΄ τάξη. Επομένως, δεν λησμονώ να το προσκομίσω.

Το πρωινό κουδούνι χτυπά στις 08:10 το πρωί. Μέχρι την ώρα αυτή πρέπει όλοι οι μαθητές να έχουν προσέλθει στο σχολείο. Μετά τις 08:10 η πόρτα του σχολείου κλείνει προκειμένου να είναι οι μαθητές ασφαλείς και να ξεκινήσουν τα μαθήματα. Η αποχώρηση γίνεται στις 13:15. Εάν η αποχώρηση πραγματοποιηθεί νωρίτερα, κάτι που είναι δυνατό να συμβαίνει κατά τις πρώτες εβδομάδες και μέχρι το σχολείο να στελεχωθεί με όλο το προσωπικό, οι γονείς ειδοποιούνται είτε με γραπτή ανακοίνωση (στην είσοδο του σχολείου) από την προηγούμενη, είτε τηλεφωνικά (σε έκτακτες περιπτώσεις). Το ίδιο μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις που το σχολείο δεν λειτουργεί για κάποιους λόγους (έκτακτη αργία, εκλογές, κλπ). Επιβάλλεται να τηρούνται οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και ασφάλειας των μαθητών.

Κατά την προσέλευση δεν συνοδεύω το παιδί μου μέσα στην αίθουσα. Κατά τη διάρκεια του διδακτικού ωραρίου απαγορεύεται η παραμονή άλλου προσώπου στον σχολικό χώρο πλην των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Εάν το παιδί μου δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στο νέο του περιβάλλον, συνεργάζομαι με τον εκπαιδευτικό της τάξης του παιδιού για την ομαλή προσαρμογή του.

Οι μαθητές πρέπει να προσέρχονται στα μαθήματα καθαροί και να έχουν μαζί τους φαγητό και νερό. Στο σχολείο δεν λειτουργεί κυλικείο.

Ένας μαθητής μπορεί να αποχωρήσει από τα μαθήματα νωρίτερα μόνο με υπεύθυνη δήλωση του γονέα του προς τη διεύθυνση του σχολείου και με τη συνοδεία του γονέα ή κηδεμόνα του.

Οι ώρες των διαλειμμάτων είναι: 09:40-10:00, 11:30-11:45, 12:25-12:35. Οι μαθητές παραμένουν στις τάξεις μόνο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Κατά την ώρα του διαλείμματος πρέπει να βρίσκονται στο προαύλιο, όπου επιτηρούνται  από δύο (2) εκπαιδευτικούς. Οποιοδήποτε αίτημα, επομένως, πρέπει να απευθύνεται σ’ αυτούς και όχι σε οποιονδήποτε άλλο.

Στην Α΄ τάξη του σχολείου προβλέπεται να διδάσκονται ανά εβδομάδα 9 ώρες Γλώσσα, 5 ώρες Μαθηματικά, 4 ώρες Μελέτη του Περιβάλλοντος, 3 ώρες Ευέλικτη Ζώνη, 1 ώρα Μουσική, 2 ώρες Εικαστικά, 1 ώρα Θεατρική Αγωγή, 3 ώρες Φυσική Αγωγή, 1 ώρα Αγγλικά και 1 ώρα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Τα μαθήματα της Μουσικής, των Εικαστικών και της Φυσικής Αγωγής διδάσκονται από εκπαιδευτικούς των αναλόγων ειδικοτήτων, αν όμως στο σχολείο δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη οι εκπαιδευτικοί αυτοί, τα συγκεκριμένα μαθήματα μπορούν να διδαχθούν και από τους δασκάλους της τάξης. Τα μαθήματα της Θεατρικής Αγωγής, των Αγγλικών και των Τ.Π.Ε. διδάσκονται αποκλειστικά από τους εκπαιδευτικούς των αναλόγων ειδικοτήτων. 

Το Ολοήμερο Τμήμα λειτουργεί από τις 13:15 ως τις 16:00. Σε αυτό, οι μαθητές προετοιμάζονται στην Γλώσσα και στα Μαθηματικά για την επόμενη ημέρα, ωστόσο μπορούν να διδάσκονται και άλλα αντικείμενα (Φυσική Αγωγή, Τ.Π.Ε., Εικαστικά, κλπ). Η ώρες αποχώρησης από το ολοήμερο είναι στις 15:00 και στις 16:00 (δηλώνεται κατά την εγγραφή) και είναι σταθερές.

Στο σχολείο λειτουργεί Τμήμα Ένταξης, όπου προσφέρεται επιπλέον υποστήριξη σε μαθητές που το έχουν ανάγκη. Η φοίτηση στο Τμήμα αυτό γίνεται μόνον κατόπιν συνεργασίας γονέα και σχολείου.

Η επικοινωνία σχολείου και γονέων είναι πολύ σημαντική. Για τον λόγο αυτό, ενημερώνω πάντοτε το σχολείο σε περίπτωση που κάποιος από τους τηλεφωνικούς μου αριθμούς δεν λειτουργεί ή έχω αλλάξει αριθμό. Επίσης, ενημερώνω αμέσως το σχολείο σε περίπτωση αλλαγής της οικογενειακής μου κατάστασης.

Η συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς πραγματοποιείται την πρώτη εβδομάδα κάθε μήνα κατά τις ώρες τις οποίες έχει ορίσει ο κάθε εκπαιδευτικός. Έκτακτη συνεργασία και ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιείται και σε άλλες ώρες κατόπιν συνεννόησης του γονέα με τον εκπαιδευτικό και τον διευθυντή του σχολείου. 

Οι εκπαιδευτικοί δεν χορηγούν φάρμακα στους μαθητές. Εάν ένας μαθητής χρειάζεται φάρμακο, τότε αυτό χορηγείται από τον γονέα του ή από άλλο άτομο το οποίο εξουσιοδοτεί ο γονέας. Στην περίπτωση αυτή, χρειάζεται ο γονέας να ενημερώσει το σχολείο γραπτώς (με υπεύθυνη δήλωση).

Διδακτικές επισκέψεις και παρακολουθήσεις θεαμάτων δεν πραγματοποιούνται χωρίς την έγκριση του γονέα. Για τον λόγο αυτό, δεν αμελώ να συμπληρώνω τις δηλώσεις στον προβλεπόμενο χρόνο.
Το 1ο  τρίμηνο τελειώνει στις 10 Δεκεμβρίου, το 2ο τρίμηνο στις 10 Μαρτίου και το 3ο τρίμηνο στις 10 Ιουνίου. Σε μικρό χρονικό διάστημα από τις ημερομηνίες αυτές επιδίδεται η βαθμολογία. Στις τάξεις Α΄ και Β΄ οι μαθητές δεν βαθμολογούνται. Την ημέρα της βαθμολογίας οι γονείς προσέρχονται στο σχολείο για ενημέρωση, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διδάσκουν στο τμήμα. Όταν διαπιστωθεί ότι ένας μαθητής δεν πληροί τις προϋποθέσεις για φοίτηση στην επόμενη τάξη, ο εκπαιδευτικός της τάξης, ο γονέας και ο οικείος σχολικός σύμβουλος συνεργάζονται και αποφασίζουν για το ζήτημα. 

Για την καλύτερη ασφάλεια των μαθητών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης (π.χ. σεισμοί) εκπονείται και επικαιροποιείται κάθε χρόνο ειδικό Σχέδιο Εκκένωσης των κτιρίων του σχολείου μας για το οποίο θα ενημερωθείτε σε ειδική συνάντηση. Οι μαθητές πραγματοποιούν ασκήσεις εκκένωσης μία φορά το τρίμηνο και όποτε άλλοτε είναι απαραίτητο. Ο χώρος τελικής συγκέντρωσης των μαθητών μέσα στον σχολικό χώρο είναι στο κέντρο του προαυλίου. Ο κοντινότερος ανοικτός χώρος συγκέντρωσης της πόλης είναι η κεντρική πλατεία. Ωστόσο, καλό θα ήταν να είναι προετοιμασμένοι οι μαθητές και από το σπίτι τους, γνωρίζοντας τι ακριβώς πρέπει να κάνουν σε αντίστοιχες περιπτώσεις στον δικό τους χώρο.

Ανακοινώσεις και λοιπές ενημερώσεις αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του σχολείου μας http://dimotikoastakou.blogspot.gr/

Κάποιες φορές οι μαθητές αποφεύγουν να μιλούν στους εκπαιδευτικούς για πράγματα που τους απασχολούν. Γι’ αυτό, θα ήταν χρήσιμο στο τέλος της ημέρας να κουβεντιάζουμε με τα παιδιά μας και να συνεργαζόμαστε με τους εκπαιδευτικούς για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει.

Δεν υπάρχουν σχόλια: