"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος)

Έμβλημα

Το έμβλημα του σχολείου μας αποτελεί σύνθεση τριών στοιχείων:
1. Του θυρεού της Ελληνικής Δημοκρατίας, προκειμένου να δηλώνεται το νομικό καθεστώς της σχολικής μονάδας ως δημόσιο σχολείο στο εσωτερικό αλλά και να φέρει το σύμβολο της ελληνικής σημαίας όταν παρουσιάζεται σε σχολεία του εξωτερικού.

2. Της κεφαλής της Αθηνάς, όπως αυτή παρουσιάζεται σε κορινθιακό στατήρα της αρχαίας πόλης του Αστακού περί το 350 π.Χ.. Με τον τρόπο αυτό δηλώνεται η πόλη του Αστακού, ο συσχετισμός με την αρχαιότητα και η σύνδεση της Αθηνάς με τα γράμματα και τη σοφία.

3. Της χρονολογίας 1842, έτος κατά το οποίο ιδρύθηκε το πρώτο σχολείο (αλληλοδιδακτικό) στον Αστακό για μαθητές παιδικής ηλικίας, φυσική εξέλιξη του οποίου αποτελεί το δικό μας σχολείο. Με τον τρόπο αυτό δηλώνεται η σύνδεση με το εκπαιδευτικό παρελθόν του τόπου.

Το έμβλημα είναι άτυπο και δεν χρησιμοποιείται στα επίσημα έγγραφα του σχολείου, αποτυπώνεται όμως στα αναμνηστικά και σε άλλα μη επίσημα έντυπα.Δεν υπάρχουν σχόλια: