"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

Ωράριο και Πρόγραμμα Σπουδών

Διδακτικό Ωράριο Λειτουργίας Πρωινού Σχολείου και Ολοήμερου Τμήματος 2016-17ΩΡΕΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

07:00-07:15
07:15-08:00
15'
45'
Υποδοχή μαθητών
Πρωινή Προαιρετική Ζώνη
08:00-08:15
10'
Υποδοχή μαθητών
08:15-09:40
90'
1η διδακτική περίοδος
09:40-10:00
20'
διάλειμμα
10:00-11:30
90'
2η διδακτική περίοδος
11:30-11:45
15'
διάλειμμα
11:45-12:25
40'
5η διδακτική ώρα
12:25-12:35
10'
διάλειμμα
12:35-13-15
40'
6η διδακτική ώρα
13:15-13:20
10'
Αποχώρηση μαθητών του Πρωινού Υποχρεωτικού Προγράμματος
Μετάβαση των μαθητών του Ολοήμερου Τμήματος στην Αίθουσα Σίτισης
13:20-14:00
40'
Σίτιση
14:00-14:15
15'
διάλειμμα
14:15-15:00
45'
1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
15:00-15:15
15'
διάλειμμα
15:15-16:00
45'
2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος
16:00

Αποχώρηση μαθητών ΟλοήμερουΚατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο
α/α
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Α'
Β'
Γ'
Δ'
Ε'
ΣΤ'
1.
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
-
-
2
2
1
1
2.
ΓΛΩΣΣΑ
9
9
8
8
7
7
3.
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
5
5
4
4
4
4
4.
ΙΣΤΟΡΙΑ
-
-
2
2
2
2
5.
ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
4
4
2
2
-
-
6.
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
-
-
-
-
2
2
7.
ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
-
-
-
-
3
3
8.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
-
-
-
-
1
1
9.
ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
- Εικαστικά
- Μουσική
- Θεατρική Αγωγή
(5)
2
1
1
(5)
2
1
1
(3)
1
1
1
(3)
1
1
1
(3)
1
1
-
(3)
1
1
-
10.
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
3
3
3
3
2
2
11.
ΑΓΓΛΙΚΑ
1
1
3
3
3
3
12.
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ - ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
3
3
2
2
-
-
13.
2η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ
-
-
-
-
2
2
14.
Τ.Π.Ε.
1
1
1
1
1
1

ΣΥΝΟΛΟ
30
30
30
30
30
30


⦁  Το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης μπορεί να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου καθώς και από τον/την Δ/ντή-Δ/ντρια του σχολείου. Η ανάθεση ωρών Ευέλικτης Ζώνης σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων γίνεται, αφού έχουν ικανοποιηθεί κατά προτεραιότητα οι ανάγκες σε διδακτικές ώρες του γνωστικού αντικειμένου τους στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης ΠΕ.
⦁    Η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής, της Φυσικής Αγωγής, των ΤΠΕ και της Ξένης Γλώσσας στο νέο ωρολόγιο πρόγραμμα ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων. Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του προγράμματος από εκπαιδευτικούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, η διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής και της Φυσικής Αγωγής δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70. Ειδικότερα για τα 4/θέσια και 5/θέσια Δημοτικά Σχολεία η διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου των ΤΠΕ, σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του ωρολογίου προγράμματος από εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας, δύναται να ανατεθεί σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 οι οποίοι διαθέτουν πιστοποίηση Β΄ επιπέδου.


Προγράμματα Σπουδών
 Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο και διαβάστε τα Προγράμματα Σπουδών για κάθε διδακτικό αντικείμενο ξεχωριστά. http://www.pi-schools.gr/programs/depps/

Επίσης, διαβάστε online όλα τα σχολικά εγχειρίδια: http://ebooks.edu.gr/new/allcourses.php
και http://www.pi-schools.gr/books/Δεν υπάρχουν σχόλια: