"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος)

Έντυπα


 Πώς μεταφορτώνουμε:
1. Κλικ στο σύνδεσμο      2. Αρχείο       3.Λήψη

Χρήσιμα Έντυπα

 Για την εγγραφή στο σχολείο μας:
Αίτηση Γονέα για συμμετοχή στο Ολοήμερο πρόγραμμα
Δελτίο Ατομικών Στοιχείων
Έντυπο Ατομικού Δελτίου Υγείας

Άλλα έντυπα:
Αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών
Αίτηση για μετεγγραφή
Αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης
Έντυπο εξουσιοδότησης 
Υπεύθυνη δήλωση γενικής χρήσης (Ν.1599)
Υπεύθυνη δήλωση γονέα για επιλογή β΄ ξένης γλώσσας
Υπεύθυνη δήλωση γονέα για απαλλαγή από τα Θρησκευτικά 
Οδηγός χιλιομετρικών αποστάσεων


Νόμοι
ΠΔ 121 - Αξιολόγηση μαθητών
ΠΔ 201 - Οργάνωση και λειτουργία δημοτικών σχολείων
ΠΔ 50 - Μεταθέσεις εκπαιδευτικών
ΠΔ 8/1995 - Αξιολόγηση μαθητών δημοτικού σχολείου
Νόμος 1566/85
Νόμος 3687/2008 - Δικαιολογητικά εγγραφών
Εγκύκλιος περί απαγόρευσης του καπνίσματος
Εγκύκλιος περί εισόδου των εκπροσώπων Μ.Μ.Ε. στα σχολεία
Εγκύκλιος - Ασφάλεια μαθητών
Εγκύκλιος - Ενταξη παλινοστούντων, αλλοδαπών και Ρομά
Εγκύκλιος - Περί μετάφρασης δικαιολογητικών
Εγκύκλιος - Απόκτηση απολυτηρίου από ενηλίκους
Εγκύκλιος - Αξιολόγηση δυσλεκτικών μαθητών
Εγκύκλιος - Επανάληψη τάξης
Εγκύκλιος - Απώλεια τίτλου σπουδών
ΥΑ - Όργανα διοίκησης γονέων
ΥΑ - Ωράριο λειτουργίας σχολείων
ΥΑ - Καθήκοντα στελεχών
ΥΑ - Αριθμός μαθητών ανά τμήμα
ΥΑ - Λειτουργία κυλικείων
ΥΑ - Γαλλικά, Γερμανικά και Ε.Ζ.
ΥΑ - Μεταφορά μαθητών

Δεν υπάρχουν σχόλια: