"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

Διευθυντής

Αθανάσιος Κούσης

Παλαιότεροι Διευθυντές της σχολικής μονάδας:
2013-2017: Βασίλειος Ζαγκότας  
2010 - 2013: Ιωάννης Βασιλάκης
1994 - 2010: Μαρία Ζαβιτσάνου
1988 - 1994: Ερασμία Κότταρη
1973 - 1988: Ευστάθιος Παπαδημητρίου
1972 - 1973: Παρασκευή Γρουμπού
 1971 - 1972: Σπυριδούλα Παππά
1971: Αλκιβιάδης Νικολόπουλος
1968 - 1971: Αθανάσιος Τραγόμαλος
1952 - 1968: Ιωάννης Φραίμης
1938 - 1952: Αργυρή Σκαστήρη
- 1938: Δημήτριος Παύλου
1902-1913: Χαρίλαος Μαγγίνας

Δεν υπάρχουν σχόλια: