"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

18 Μαΐου 2018

Από το Λουξεμβούργο στον Αστακό - Ευχαριστήριο

Η σχολική κοινότητα του Δημοτικού Σχολείου Αστακού ευχαριστεί θερμά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (European Investment Bank), η οποία, ανταποκρινόμενη σε σχετική μας έκκληση, δώρισε στο σχολείο μας 30 ηλεκτρονικούς υπολογιστές μαζί με τις οθόνες τους. Οι υπολογιστές αυτοί αναμένεται να ανανεώσουν τον εξοπλισμό των δύο εργαστηρίων μας σε Κεντρικό Διδακτήριο και Παράρτημα και να προσδώσουν νέα δυναμική στη διδασκαλία του μαθήματος των Τ.Π.Ε. Παράλληλα, η τοποθέτηση των παλαιοτέρων υπολιστών στις αίθουσες διδασκαλίας θα θέσει τη διάθεση των εκπαιδευτικών ένα επιπλέον εργαλείο διδασκαλίας.
Επιπλέον, ευχαριστούμε την εταιρεία "Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες", η οποία ανέλανε το μεγαλύτερο μέρος του κόστους μεταφοράς των υπολογιστών από την έδρα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στο Λουξεμβούργο μέχρι τον Αστακό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: