"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

25 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση

Το Δημοτικό Σχολείο Αστακού, λόγω της ματαίωσης της διδακτικής επίσκεψης στη Θεσσαλονίκη,  διοργανώνει εκπαιδευτική επίσκεψη για την ΣΤ΄ τάξη στο Ναύπλιο και τις Μυκήνες την Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017, με ώρα αναχώρησης 08:10 από την Πλατεία Αγίου Νικολάου στον Αστακό, προορισμό τις Μυκήνες και το Ναύπλιο και επιστροφή μέχρι τις 22:00 και πάλι στην Πλατεία Αγίου Νικολάου. Για την ικανοποίηση της μετακίνησης χρειάζεται ένα τουριστικό λεωφορείο, το οποίο θα τηρεί όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφαλείας. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 29/5/2017 και ώρα 10:00. Οι προσφορές θα κατατίθενται στην διεύθυνση του σχολείου σε κλειστό λευκό φάκελο. Προσφορές γίνονται δεκτές και μέσω ταχυδρομείου με έλεγχο ημερομηνίας και ώρας της σφραγίδας. Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούμε ο ενδιαφερόμενος να ειδοποιήσει τη διεύθυνση του σχολείου από πριν τηλεφωνικά (2646041213 και 2646041718). Οι προσφορές θα ανοιχθούν τη Δευτέρα 29/5/2017 στις 11:45 (αν δεν υπάρχουν προσφορές μέσω ταχυδρομείου) και η ανακοίνωση του πλειοψηφούντος θα αναρτηθεί στον παρόντα ιστότοπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: