"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

10 Μαρτίου 2017

Τοπικό θεματικό σχολικό δίκτυο για την εδραίωση πολιτικής ενάντια στον εκφοβισμό

Το σχολείο μας συμμετέχει στο θεματικό δίκτυο για την εδραίωση πολιτικής ενάντια στον εκφοβισμό, το οποίο υλοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά το διδακτικό έτος 2015-16 σε σχολεία της περιφέρειας Ναυπακτίας (2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο Ναυπάκτου, Λυγιάς, Δάφνης, Εκπαιδευτήρια Πάνου) και επεκτείνεται για το διδακτικό έτος 2016-17 και σε άλλες περιοχές με τη συμμετοχή και άλλων σχολείων (Αντιρρίου, Αστακού, Αρχοντοχωρίου, Αετού, Δρυμού). 
Στη φάση αυτή πραγματοποιείται:
•Ενημέρωση μαθητών της τάξης και του σχολείου για την συμμετοχή του σχολείου στο «Σχολικό δίκτυο Εδραίωσης πολιτικής ενάντια στον εκφοβισμό»
•Σύσταση Συντονιστικής Επιτροπής σε κάθε σχολείο του Δικτύου
•Συμμετοχή σε έρευνα για την έκταση του εκφοβισμού στα σχολεία του Δικτύου (για τις τάξεις Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄).
•Προαιρετική εγγραφή των μελών της συντονιστικής επιτροπής στην πλατφόρμα SONET-BULL (πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες κ.α.)
(http://www.sonetbull.eu/?lang=EL)
 Για τον λόγο αυτό, οι μαθητές των τάξεων Γ΄ έως Στ΄ συμπλήρωσαν σήμερα ανώνυμα ερωτηματολόγια, προκειμένου να διερευνηθούν τυχόν περιστατικά ΣΒΕ. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σύντομα.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: