"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

31 Μαΐου 2016

Εγγραφές για την Α΄ τάξη και το Ολοήμερο Τμήμα για το 2016-17

Αγαπητοί γονείς, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία εγγραφών για την Α΄ τάξη και το Ολοήμερο λήγει στις 21 Ιουνίου. Κατά το σχολικό έτος 2016-17 θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του σχολείου οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2010 έως και 31-12-2010.
Οι εγγραφές ξεκινούν την 1η Ιουνίου και ολοκληρώνονται την 21η Ιουνίου 2016.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:
1. Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ), το οποίο προμηθεύεστε από το σχολείο.
3. Αποδεικτικό στο οποίο φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο οικίας ή άλλο έγγραφο).
4. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπίου, την οποία προμηθεύεστε από το Νηπιαγωγείο.
Δεν απαιτείται προσκόμιση Πιστοποιητικού Γέννησης.
Παρακαλούμε για την έγκαιρη εγγραφή των μαθητών.Επίσης, από 1 έως 21 Ιουνίου 2016 θα πραγματοποιείται η εγγραφή των μαθητών στο Ολοήμερο Τμήμα για το διδακτικό έτος 2016-17.
Δικαίωμα εγγραφής έχουν:
α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.
β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).
Οι ώρες λειτουργίας του νέου Ολοήμερου Τμήματος θα είναι:
13:20 με 14:00: Σίτιση
14:15 με 15:00 Α΄ Διδακτική ώρα (προετοιμασία σε Γλώσσα/Μαθηματικά)
15:15 με 16:00: Β΄ Διδακτική ώρα (προετοιμασία ή ειδικό διδακτικό αντικείμενο)
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την έγκαιρη εγγραφή των παιδιών σας μέχρι την προθεσμία της 21ης Ιουνίου, καθώς οποιαδήποτε εκπρόθεσμη εγγραφή απαιτεί την έγκριση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: