"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

27 Ιανουαρίου 2016

Εκκλησιασμός για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών

Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου, κατά τις δύο πρώτες ώρες, θα πραγματοποιηθεί εκκλησιασμός των μαθητών με την ευκαιρία του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών. Όλοι οι μαθητές θα έρθουν κανονικά στο σχολείο και μετά το πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά, όπως και το Ολοήμερο. Οι μαθητές του Παραρτήματος θα έρθουν στο Κεντρικό Διδακτήριο και, μετά το πέρας του εκκλησιασμού, θα μεταβούν στο Παράρτημα για την 3η διδακτική ώρα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: