"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

23 Ιουλίου 2015

Ξεκίνησε η υποβολή δικαιολογητικών για την υποδοχή παιδιών στα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ξηρομέρου

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την εγγραφή μαθητών δημοτικού σχολείου στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Ξηρομέρου. Στον Αστακό, το Κ.Δ.Α.Π. θα λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου στις εγκαταστάσεις του Παιδικού Σταθμού από τις 15:00 ως τις 21:00 κάθε εργάσιμη ημέρα και θα μπορεί να απασχολεί με δημιουργικές δραστηριότητες από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό τα παιδιά των δικαιούχων. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να αφορούν τη Μουσική, τη Φυσική Αγωγή, τη Θεατρική Αγωγή, τα Εικαστικά και άλλες, καθιστώντας τις απογευματινές ώρες των παιδιών απόλυτα επικοδομητικές ενώ παρέχουν διευκόλυνση και στους γονείς που εργάζονται εκείνο το διάστημα της ημέρας. Η απασχόληση των παιδιών στα Κ.Δ.Α.Π. είναι δωρεάν και ξεκινά με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τι ακριβώς είναι τα Κ.Δ.Α.Π. εδώ

Πρέπει να τονιστεί ότι ο θεσμός αυτός είναι κάτι το εντελώς νέο για την περιοχή του Ξηρομέρου και η επιτυχία του εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από τη στήριξη που θα δοθεί σε αυτόν από τους γονείς, τον Δήμο και τους απασχολούμενους παιδαγωγούς.  

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧOΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Παρακαλούνται οι μητέρες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους ηλικίας 6-12 ετών στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης– ΚΔΑΠ του Δήμου Ξηρομέρου να προσκομίσουν επικυρωμένα τα κάτωθι δικαιολογητικά μέχρι και την ΔΕΥΤΕΡΑ 10/8/2015.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
ΚΔΑΠ ΑΣΤΑΚΟΥ: τηλ: 2646360541, email: info@dimosxiromerou.gr
ΚΔΑΠ ΦΥΤΕΙΩΝ: τηλ: 2646360300, fax: 2646022696
ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ: τηλ: 2646081441

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΕΤΑΑ Α.Ε. (αρ. Πρωτ. 2100, 26/7/2015)

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ
2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
3) ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015
 (ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ 1/1/2014-31/12-2014)


A) ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗ (ΙΚΑ) :
1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΤΗΣ 16ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ (ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ), ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΠΛΗΡΗΣ Η ΜΕΡΙΚΗ , ΑΟΡΙΣΤΟΥ Η ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ)
2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Μ4 Ή ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΕΥΚΡΙΝΩΣ Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

B) ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΟΑΕΕ) :
1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Δ.Ο.Υ.
2) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΦΟΡΕΑ


Γ) ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ (ΟΓΑ):
1) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Γ.Α. ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ


Δ) ΕΑΝ Η ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΗ:
1) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΕ ΙΣΧΥ Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ
2) ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.
3) ΑΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥΣ 24 ΜΗΝΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΑΕΔ.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΔΕΝ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΙΣ 27.000€ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΩΣ 2 ΠΑΙΔΙΑ, ΤΙΣ 30.000€ ΓΙΑ ΜΗΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΩΣ 3 ΠΑΙΔΙΑ, ΤΙΣ 33.000€ ΕΩΣ 4 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 36.ΟΟΟ€ ΑΠΟ 5 ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΩΝ Ο.Τ.Α. ( Α’ ΚΑΙ Β’ ΒΑΘΜΟΥ) ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: