"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

1 Απριλίου 2015

Δράσεις μετάβασης: Επίσκεψη της ΣΤ' τάξης στο Καραμούζειο ΓυμνάσιοΗ μετάβαση από την Στ’ Δημοτικού στην Α’ Γυμνασίου αποτελεί ένα πέρασμα με γνωστικές,
συναισθηματικές και ψυχοκοινωνικές επιδράσεις στην ανάπτυξη των παιδιών. Η μετάβαση αυτή δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς συμπίπτει  με το πέρασμα από  την παιδικότητα στην εφηβεία και επιβαρύνεται ταυτόχρονα από την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος, των αναλυτικών προγραμμάτων, των προσώπων και των συνθηκών μάθησης.

Πρόκειται για μία μετάβαση με ανάμεικτα συναισθήματα: λύπη αλλά και χαρά για ό,τι το παιδί αφήνει πίσω του, αγωνία και άγχος για το άγνωστο, προσμονή και ενδιαφέρον για τις καινούριες εμπειρίες .
Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές η μετάβαση περιλαμβάνει 4 φάσεις           : προετοιμασία, μεταφορά, επαγωγή, ενσωμάτωση.
Η διάρκεια της κάθε φάσης μπορεί να είναι διαφορετική για κάθε μαθητή. Η καλή προετοιμασία φαίνεται ότι μειώνει τους χρόνους των άλλων φάσεων οπότε και η ενσωμάτωση έρχεται γρήγορα, φυσικά και αβίαστα.

Γι’ αυτό φέτος το σχολείο μας υλοποιεί πρόγραμμα μετάβασης με στόχο την εξομάλυνση της μετάβασης των μαθητών από τη μία εκπαιδευτική βαθμίδα στην άλλη.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρά από δράσεις που εντάσσονται στην φάση:
·         ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤ’
Αρχικά οι μαθητές ενημερώθηκαν από τους δασκάλους τους για τους στόχους και τη δομή του προγράμματος.
Παρακινήθηκαν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, τις σκέψεις τους, την αγωνία τους, το άγχος τους και τον φόβο τους για την αποφοίτησή τους από το Δημοτικό και τη συνακόλουθη μετάβασή τους στο Γυμνάσιο, τις εκπαιδευτικές τους φιλοδοξίες και προσδοκίες.
·         ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ  ΜΕ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Οι μαθητές της Στ’ τάξης  με τη συνοδεία των δασκάλων τους  επισκέφτηκαν το Γυμνάσιο υποδοχής, όπου παρακολούθησαν τη διδασκαλία ενός φιλολογικού μαθήματος: Λογοτεχνία και ενός θετικού μαθήματος: Μαθηματικά, από κοινού με τους μαθητές τις Α’ Γυμνασίου (από μία διδακτική ώρα). Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν για ενεργό συμμετοχή στο μάθημα. Επίσης τους δόθηκε η ευκαιρία να βιώσουν τόσο την αλλαγή του εκπαιδευτικού σε μάθημα που διδάσκονταν αποκλειστικά από τους δασκάλους τους όσο και την εναλλαγή του διδακτικού πλαισίου από θεωρητικό σε θετικό μάθημα.
Το πέρασμα από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο είναι μία ακόμα αλλαγή στην ζωή των παιδιών. Όπως και με όλες  τις αλλαγές, έτσι και σ’αυτή την αλλαγή  χρειάζεται χρόνος, υπομονή και θετική στάση απ’ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ο μαθητής που εισπράττει απαισιοδοξία από το περιβάλλον του αναχαιτίζεται, ενώ αυτός που απολαμβάνει την αισιοδοξία προχωρά με σταθερό βηματισμό.  
   

Δεν υπάρχουν σχόλια: