"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

30 Απριλίου 2014

Προς ταξιδιωτικά γραφεία

Ενημερώνουμε τα ταξιδιωτικά πρακτορεία ότι το σχολείο μας προτίθεται να πραγματοποιήσει ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα (Αχάια Κλάους, Μουσείο Τεχνολογίας, Αρχαιολογικό Μουσείο, Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα) την Τρίτη 20 Μαΐου 2014. Χρειαζόμαστε ένα λεωφορείο. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προσφορές τους το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 5 Μαΐου 2014 και ώρα 10:00. Προσφορές πέραν της παρέλευσης της ορισθείσας ώρας δεν θα γίνονται δεκτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: