"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

15 Σεπτεμβρίου 2013

Εισοδηματική ενίσχυση των 300 ευρώ

Διαβάστε την εγκύκλιο για την εισοδηματική ενίσχυση των 300 ευρώ. Δικαιούχοι είναι οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, Ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., που έχουν ανήλικα τέκνα που φοιτούν σε δημόσια σχολεία υποχρεωτικής εκπαίδευσης, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσοό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ.

Παρακαλούνται όσοι δικαιούνται την παραπάνω ενίσχυση να επικοινωνήσουν με τη διεύθυνση του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: