"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

30 Νοεμβρίου 2012

Προβλήματα στην GoogleDocs

Προς το παρόν η υπηρεσία της GoogleDocs αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα εξαιτίας των οποίων δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο υλικό μας. Ελπίζουμε το πρόβλημα αυτό να λυθεί γρήγορα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: