"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

16 Νοεμβρίου 2012

Νέα υπηρεσία από τη σελίδα μας

Από σήμερα στο ιστολόγιό μας προστίθεται η καρτέλα "Downloads" από την οποία μπορείτε να μεταφορτώσετε υλικό που έχει δημιουργηθεί από τους εκπαιδευτικούς τους σχολείου μας. Η σελίδα θα εμπλουτίζεται τακτικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: