"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

1 Νοεμβρίου 2012

Το προβλέπει για την Παιδεία ο προϋπολογισμός του 2013

Στην εισηγητική έκθεση για τον προϋπολογισμό του 2013 που κατέθεσε ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας περιέχονται και τα εξής σχετικά με την Παιδεία:Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις

Από το 2012 έχει ξεκινήσει η εφαρμογή από την Κυβέρνηση της στρατηγικής οικονομικής πολιτικής, η οποία παράλληλα με την εδραίωση της δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, επικεντρώνεται στην επανεκκίνηση της πραγματικής οικονομίας. Δομικό συστατικό αυτής της προσπάθειας ανάσχεσης των έντονων υφεσιακών πιέσεων και απελευθέρωσης της αναπτυξιακής δυναμικής της οικονομίας είναι η προώθηση μιας σειράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που τα τελευταία χρόνια είτε δεν βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη είτε προωθήθηκαν ημιτελώς. Σ’ αυτό το πλαίσιο, έχουν αναληφθεί σχετικές πρωτοβουλίες εντός του 2012, και δρομολογούνται μια σειρά από αντίστοιχες πρωτοβουλίες για το 2013 και έπειτα. Ειδικότερα, ανά πεδίο πολιτικής, ενδεικτικές πρωτοβουλίες για την περίοδο 2012 – 2013 είναι:


Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός

• Οι συγχωνεύσεις τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ χωρίς μείωση του αριθμού των εισελθόντων φοιτητών.
• Η περικοπή του κόστους των βιβλίων των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς τα βιβλία θα χρεώνονται στους γονείς των μαθητών για το σχολικό έτος με υποχρέωση επιστροφής ή αλλιώς πληρωμής για όσα δεν επιστραφούν.
• Η δομική αναθεώρηση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση με στόχο την περικοπή του μισθολογικού κόστους των αναπληρωτών καθηγητών με τη βέλτιστη αξιοποίηση των μόνιμων εκπαιδευτικών και την ορθολογικότερη κατανομή τους στις οργανικές θέσεις.
• Ο εξορθολογισμός του μισθολογικού κόστους του μη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού της Ανώτατης Εκπαίδευσης από την μείωση του αριθμού των τμημάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
• Η μείωση της κρατικής επιχορήγησης στους κρατικούς και μη κρατικούς φορείς, όπως Ομοσπονδίες, Αθλητικά Κέντρα, Θέατρα, Μουσεία, Φεστιβάλ, καθώς η δαπάνη μισθοδοσίας προσωπικού θα καλύπτεται από κρατική επιχορήγηση, ενώ οι μη λειτουργικές δαπάνες θα καλύπτονται από άλλες προσόδους των ίδιων των φορέων.
• Οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

 
Δαπάνες κατά υπουργείο

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

Οι πολιτικές και οι δράσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητι-σμού αφορούν το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος (και στις 3 βαθμίδες), αλλά και τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας και Τεχνολογίας, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.
Οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου θα καλύψουν κυρίως δαπάνες για:

• τη μισθοδοσία εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων που στελεχώνουν τις σχολικές μονάδες, τα ΑΕΙ, τα ΤΕΙ και τις διοικητικές περιφερειακές υπηρεσίες εκπαίδευσης,
• τη συνέχιση του προγράμματος πρόσθετης διδακτικής στήριξης,
• την απρόσκοπτη λειτουργία των επιχορηγούμενων από το ΥΠΘΠΑ φορέων (νπδδ, νπιδ),
• την καταβολή των εισφορών σε διεθνείς οργανισμούς, κυρίως για την κάλυψη υποχρεώσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,
• τη στήριξη των ερευνητικών φορέων,
• την κάλυψη λειτουργίας των δημόσιων ΙΕΚ,
• την κάλυψη διαφοράς κομίστρου από την παροχή του δικαιώματος μειωμένης μετακίνησης φοιτη-τών ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, και
• την προμήθεια φοιτητικών συγγραμμάτων.

Επίσης, στους τομείς Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι προβλεπόμενες πιστώσεις θα καλύψουν κυρίως δαπάνες:
• μισθοδοσίας προσωπικού και πρόσληψης εποχικού προσωπικού κυρίως για την ανάγκη φύλαξης μουσείων και αρχαιολογικών χώρων,
• συντήρησης, διαμόρφωσης και προστασίας των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων, με στόχο την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς,
• λειτουργικών αναγκών των αρχαιολογικών υπηρεσιών,
• κάλυψης πολιτιστικών εκδηλώσεων, συνεδρίων και προγραμμάτων διάδοσης του ελληνικού πολιτισμού και φορέων που προάγουν τον αθλητισμό.

Πηγή: Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού 2013, Αθήνα, Οκτώβριος 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: