"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

11 Σεπτεμβρίου 2012

Πόσα χρήματα κερδίζουν οι δάσκαλοι

Πηγή: Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος

Δεν υπάρχουν σχόλια: