"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

30 Απριλίου 2012

Η συμμετοχή των τετράχρονων παιδιών στην εκπαίδευση

Η μάθηση αρχίζει με τη γέννηση. Το διάστημα από τη γέννηση μέχρι την έναρξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για τη διαμόρφωση και την περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη των παιδιών. Η προσήκουσα μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών κατά το διάστημα που προηγείται της τακτικής σχολικής φοίτησης είναι καθοριστικής σημασίας για τα μαθησιακά αποτελέσματα, και τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτώνται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.
Σκοπός της προσχολικής εκπαίδευσης είναι η σωματική, συναισθηματική, κοινωνική και νοητική προετοιμασία των παιδιών για την είσοδό τους στην πρώτη τάξη της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στο στάδιο αυτό, τους παρέχονται οι ικανότητες και οι δεξιότητες που απαιτούνται για την είσοδό τους στο εκπαιδευτικό σύστημα.

 
Ο δείκτης αντικατοπτρίζει τη συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση κατά περιφέρεια NUTS 2, καθώς μετρά το ποσοστό των τετράχρονων παιδιών που φοιτούν είτε στην προσχολική είτε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η συντριπτική πλειοψηφία των τετράχρονων παιδιών φοιτά στην προσχολική εκπαίδευση. Τα τετράχρονα παιδιά μπορούν να εγγραφούν είτε στην προσχολική είτε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα περισσότερα τετράχρονα παιδιά φοιτούν στην προσχολική εκπαίδευση. Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι μοναδικές χώρες στις οποίες καταγράφεται μεγάλο ποσοστό τετράχρονων παιδιών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στην ηλικία των τεσσάρων ετών, τα περισσότερα παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση φοιτούν επομένως στην προσχολική εκπαίδευση, η οποία σε γενικές γραμμές παρέχεται από την ηλικία των τριών τουλάχιστον ετών έως την ηλικία των τεσσάρων ετών στα κράτη μέλη. Η εγγραφή στην προσχολική εκπαίδευση είναι συνήθως προαιρετική. Σε πολλές χώρες, πάντως, καταγράφονται ποσοστά συμμετοχής που αγγίζουν το 100%.
Όπως προκύπτει από τον πίνακα 3, σε χώρες όπως το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Νορβηγία και η Ισπανία, όλα σχεδόν τα τετράχρονα παιδιά βρίσκονται στην εκπαίδευση. Αντιθέτως, στην Κροατία, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Πολωνία, στις περισσότερες περιφέρειες της Φινλανδίας, στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, την Τουρκία και την Ελβετία, στην εκπαίδευση εγγράφεται το πολύ το 50 % των τετράχρονων παιδιών. 
 
Πηγή: Eurostat

Δεν υπάρχουν σχόλια: