"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

26 Σεπτεμβρίου 2010

26 Σεπτεμβρίου - Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών

Το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών 2001 εορτάστηκε με επιτυχία σε 45 χώρες της Ευρώπης, με τη συμμετοχή εκατομμυρίων ατόμων σε εκδηλώσεις που αναδείκνυαν τη γλωσσική διαφορετικότητα και τα οφέλη που παρέχει η δυνατότητα της επικοινωνίας σε περισσότερες από μια γλώσσες.

Σε συνέχεια της επιτυχημένης αυτής διοργάνωσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης ανακήρυξε την 26η Σεπτεμβρίου ετήσια Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.

Γιατί μια Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών;

Η ημέρα αυτή θεσμοθετήθηκε προκειμένου:

• Να ενημερωθούν οι πολίτες για την ύπαρξη αλλά και την αξία των πολλών και διαφορετικών γλωσσών που υπάρχουν στην Ευρώπη.

• Να επικεντρωθεί η προσοχή του κοινού στην ανάγκη εκμάθησης γλωσσών και διεύρυνσης των γνώσεων του που αφορούν τη γλωσσολογία.

• Να ευαισθητοποιηθεί το κοινό για την ανάγκη προστασίας αλλά και προβολής της πλούσιας γλωσσολογικής κληρονομιάς της Ευρώπης.

• Να συνεχιστεί η δυναμική του Ευρωπαϊκού έτους γλωσσών, δηλαδή του 2001 και ιδιαίτερα να στηριχθούν οι συνεργασίες που δημιουργήθηκαν στις περισσότερες χώρες.

• Να ενισχυθούν οι πρωτοβουλίες που ήδη ξεκίνησαν την προηγούμενη χρονιά και να προωθηθούν νέες που θα απευθύνονται σ' ένα πιο διευρυμένο ακροατήριο.

Στόχοι του Εορτασμού

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα των Γλωσσών χαρακτηρίζεται από ποικιλία στόχων που συμφωνούν με το διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό ρυθμό ανάπτυξης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προτεραιότητες δίνονται στο:

• Να δοθεί έμφαση στην αναγνώριση της μοναδικής αξίας που έχει κάθε γλώσσα ως μέσο έκφρασης αυτών που τη χρησιμοποιούν.

• Να προαχθεί η πλούσια γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία της Ευρώπης η οποία θα πρέπει να συντηρηθεί ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να προστατευθούν οι γλώσσες των μειονοτήτων.

• Να ενθαρρυνθεί η εκμάθηση γλωσσών μέσα και έξω από τα σχολεία, είτε για μελέτη , είτε για επαγγελματικές ανάγκες, για τους σκοπούς της κινητικότητας, για ανταλλαγές είτε για απλή ευχαρίστηση.

• Να τονιστεί η σημασία της «Δια Βίου Μάθησης», καθώς η γλωσσική εξέλιξη δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια.

• Να υπενθυμίζει τη σημασία μιας γλωσσολογικής πολιτικής όχι μόνο σε σχέση με την οικονομική επιτυχία αλλά σε σχέση με την κοινωνική ολοκλήρωση, το δικαίωμα έκφρασης, την κατανόηση άλλων πολιτισμών και εν τέλει τη συμμετοχή στη δημιουργία μιας κοινωνίας ειρηνικής και δημοκρατικής.

Αν και πολλοί είναι αυτοί που συμφωνούν για το ότι θα έπρεπε να ήμασταν πολύγλωσσοι, σε πολλές χώρες της Ευρώπης μόνο οι μισοί κάτοικοι μιλούν μια ξένη γλώσσα. Στην Ελλάδα τα πράγματα διαφέρουν βέβαια από την υπόλοιπη Ευρώπη καθώς η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα απαιτεί την εκμάθηση μιας ή και περισσοτέρων γλωσσών.

Ίσως για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρώπης και βέβαια εξαιτίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρονται τόσες ευκαιρίες για εργασία σε μία άλλη χώρα (εθελοντισμός, ελεύθερη διακίνηση εργαζομένων) που ωστόσο χάνονται από την έλλειψη γλωσσικών γνώσεων.

Ταυτόχρονα, όμως, οι επαγγελματικές απαιτήσεις έχουν αυξηθεί τόσο ώστε η γνώση ξένων γλωσσών κρίνεται απαραίτητη ακόμα και για τους πολίτες που θέλουν να εργάζονται στη χώρα τους.

Η Ευρώπη διαθέτει έναν πραγματικό γλωσσικό θησαυρό. Υπάρχουν περισσότερες από 200 ευρωπαϊκές γλώσσες χωρίς να υπολογίσουμε τις γλώσσες εκείνες που μιλιούνται από πολίτες που κατάγονται από άλλες ηπείρους.

Η εκμάθηση γλωσσών παρουσιάζει πλεονεκτήματα για όλο τον κόσμο και για όλες τις ηλικίες. Δεν είναι ποτέ αργά για να μάθουμε ξένες γλώσσες και να επωφεληθούμε από αυτές. Γιατί σημαντική είναι η διάθεση και η ικανότητα επικοινωνίας που προσφέρει η εκμάθηση μιας γλώσσας σε όλα τα στάδια της ζωής.

Και ας μην ξεχνάμε το κυριότερο, η εκμάθηση γλωσσών συντελεί στην ανάπτυξη της ανεκτικότητας και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των λαών με διαφορετικό και πολιτισμικό υπόβαθρο και είναι απαραίτητη για την ανταπόκριση στις πολιτισμικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές που συμβαίνουν στην Ευρώπη.


Δεν υπάρχουν σχόλια: