"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

24 Δεκεμβρίου 2008

Είπαν για μας

Οι συντελεστές έκδοσης του Μπαμ!!! ευχαριστούν πολύ την εφημερίδα "Η Βελά" για τα καλά της λόγια.