"Η γνήσια παιδεία αντιμάχεται την ισχυρή μας τάση να θεωρούμε ότι αυτό που είναι διαφορετικό από μας είναι κατώτερο" (Paulo Freire, παιδαγωγός - φιλόσοφος, "Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάξουν").

27 Μαρτίου 2013

Προσθήκες υλικού

Στην καρτέλα "Downloads - Εκπαιδευτικό Υλικό" προστέθηκαν τρία νέα κριτήρια Ιστορίας Δ΄ τάξης (Αρχαϊκά Χρόνια, Περσικοί Πόλεμοι, Πελοποννησιακός Πόλεμος) καθώς κι ένα πληροφοριακό φύλλο εργασίας Μελέτης του Περιβάλλοντος για τον Αστακό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: